"Följ och lyssna till hästen - inte metoden"

Vårt koncept grundar sig just på ovanstående tanke,
att följa hästen och dess behov igenom dess utbildning,
snarare än arbeta hästen efter en viss metod.  

Det finns visserligen ridkoncept som eftersträvar- eller har liknande mål som oss. Men vi har inte kunnat finna dem inom rimligt geografiskt avstånd, vilket ledde till att vi ville skapa något eget,
att utveckla vårt egna koncept.

Fördelen med att inte följa en specifik metod var att vi behöver
 lyssna till hästen istället för att förhålla sig en viss del i en utbildningstrappa eller en instruktion.
Detta medför en väldigt lyhörd attityd mot hästen och en vana att betrakta sin ridning med konstruktiva, kritiska ögon. Att ständigt kunna utvärdera sitt resultat och se vart man är påväg.

 

För att kunna lyssna, vara rättvis och för att kunna känna in sin häst, måste man stå sig och sina egna känslor nära.
Mer om detta kan du  läsa om här.

Som instruktörer eftersträvar vi i förlängningaen att snarare att vara ett bollplank till våra kunder och utöver att förse dem med kunskap, stimulera dem att söka egna vägar till sina hästar.

Vi kan vi alla vara vår -och vår egens hästs tränare
om man är lyhörd nog mot sina egna och hästens känslor.