Häst och Människa 

Genom att hästen är “kvar” i den naturliga, instinktiva tankesättet, så hjälper hästen människan på vår resa att upptäcka de vilande, instinktiva egenskaperna i oss själva.
Eftersom de har varit essensiella från början så har vi dem även idag.
Vi behöver kontakt till dem för att må bra!  
Genom att man kommer närmare sitt eget ursprung, sina egna instinkter och sina känslor, kommer man även närmare sin häst, eftersom hästen vänder sig till människans äkta natur och förbiser det inlärda.

För oss är hästen en vän på ett inre resa. Hästen är den som ger oss möjlighet att bli ett med fysiska krafter som överstiger våra egna flera gånger om.
Ingen människa är så snabb , så stark, så vändbar, som man är när man tar del av hästars fantastiska kraft!

I utbyte får hästen en utveckling som den aldrig kan göra utan sin ryttare.
Hästen är beroende av människan på sin resa från rå och oerfaren häst, till läromästare.
Den mentala och fysiska mognad som hästen uppnår är helt enkelt inte möjlig utan människan.

Hästen är då endast häst. Den använder sin kropp som en häst och behöver inte utveckla mer styrka och kondition än att den skall klara sin vardag.
Men , med människans hjälp blir den mer än det..

Flyktdjuret hästen med dess obegrundade rädslor möts av Människans vetskap om världens trygghet.  Människan kommer till hästen med kunskap om hur den extra vikten som ryttaren innebär ska bäras och med systematisk träning hjälper hästen att öka egen koncentrationsfömåga, kroppsuppfattning och styrka.
Genom att bygga upp hästens självkänsla hjälper människan hästen till att bli en stolt, trygg individ, vars inre identitet är tydligt avgränsad i deras egnas känslors hav.
Hästen får överlåta sitt säkerhetstänkandet åt en annan individ och åtnjuta en vilsam närvaro där människan är den som har koll på faran.

Den harmoni och närhet som ridning kan ge hästen är ouppnåreligt för en häst som förblir medlem i hästflocken och inte får berika sitt liv med människans kärlek och logiska tänkande..

Målet med vår konceptet är att häst och människan, som två sidor av ett och samma mynt enas, att dessa två individer smälter ihop i ett “vi”.
Vi är övertygad om att all rädsla och hinder mellan häst och människan grundar sig i brist på kunskap och relativ "lättbotat” med mer kunskap och förståelse för varandra.

Att galoppera omkring helt  oansträngd, med känslan av att blir buren, sväva på ett moln och samtidigt känna sin hästs hängivenhet och glädje , är en fantastisk belöning för allt arbete man lägger ner och alla motgångar som man möter på resans gång.
Hästen och människan kompletterar och hjälper därmed varann i varsin utveckling..